Požár nízké budovy – Těšany

20. května v 13:45 byla JSDH Moutnice vyslána s CAS k požáru nízké budovy, konkrétně k požáru na
toaletách zdravotního střediska v obci Těšany.
Již v 13:49 cisterna spěchala k místu události. Po příjezdu naší jednotky se na místě nacházeli dva
členové domácí jednotky, kteří zajistili odpojení energií v budově. Naše jednotka utvořila
dvoučlennou průzkumnou skupinu v dýchací technice, která prozkoumala zakouřený prostor a na
hořící odpadkový koš a dohořívající fukar na ruce nasadila přenosný hasicí přístroj. Po uhašení bylo
zahájeno přirozené odvětrávání zasažených prostor a po příjezdu profesionální jednotky byly jejímu
veliteli předány veškeré informace.
Po odvětrání prostor byla naše jednotka odeslána zpět na základnu a zanedlouho byla již zpět
připravena k dalšímu zásahu.
Zasahující jednotky: JSDH Těšany, JSDH Moutnice, JSDH Šitbořice a HS Židlochovice