Požár nízké budovy – Borkovany

19.9. v čase 19:36 byla naše jednotka vyslána k požáru nízké budovy v Borkovanech s upřesněním,že jde o požár osobního automobilu v rodinném domě a uvnitř domu se nachází osoby.
V čase 19:40 výjezd Tatry 148 CAS 32 v počtu 1+2 (strojník Oprchal Petr, velitel Dostál Zdeněk a Husák Václav)
19:42 výjezd DA Avia v počtu 1+5 ( strojník Husák Petr, velitel Dohnálek Jíří, Dohnálek Vít, Urban Svatopluk, Husák Vít a Novotný Petr)
Po příjezdu do Borkovan jsme zpočátku hledali místo zásahu. Po dojetí na místo bylo zjištěno,že se na místě nachazí dobrovolné jednotky z Klobouk u Brna a Šitbořic. Dále bylo zjištěno,že požár vznikl při opravách auta majitelem v garáži a byl uhašen před příjezdem jednotek požarní ochrany přenosným hasícím přístrojem. Jednotka z Kloubouk po příjezdu automobil vytlačila z garáže zkontrolovala a zasypala uniklé provozní kapaliny.
Naše jednotka zůstala do příjezdu profesionální jednotky z Hustopeč v záloze na místě události a po kontrole velitelem zásahu byla poté odeslána zpět na svoji základnu. Návrat přibližně 20:30, úklid a nahlášení akceschopnosti.
Zasahující jednotky: HZS Jmk – PS Hustopeče a PS Břeclav , JSDH Klobouky u Brna, JSDH Šitbořice a JSDH Moutnice