Požár keramické pece ve stodole – Těšany

Dne 17. Února v 16:29 byl vyhlášen naší jednotce poplach, ve kterém jsme se dozvěděli o požáru
keramické pece ve stodole u rodinného domu v obci Těšany.

Oběma vozidlům v plném početním stavu se podařilo k požáru vyrazit za čtyři minuty od vyhlášeného
poplachu a na místo se obě vozidla dostavila jako první a druhé v pořadí. Po příjezdu a provedeném
průzkumu, byl nalezen požár keramické pece a materiálu okolo. Celá stodola byla zakouřena.
Jednotka ihned provedla vybavení se dýchací technikou, první skupina se pokusila zastavit šíření
požáru přenosným hasícím přístrojem a zbytek jednotky rozvinul dopravní vedení a následně dva
útočné proudy C. Hašení probíhalo za pomoci jednoho útočného proudu a požár byl rychle
lokalizován. Zároveň byly vyneseny nebezpečné látky z blízkosti požáru a poté jsme provedli
odvětrání stodoly.

Na místo se dále dostavily zbylé jednotky prvního stupně poplachu. Domácí jednotka SDH Těšany
byla vyslána k průzkumu sousedních objektů a připravila doplňování naší cisterny. Jednotka SDH
Šitbořice připravila nastavovací žebřík k průzkumu střechy stodoly a také přetlakovou ventilaci na
případné nucené odvětrání prostoru. Poté se na místo dostavila jednotka HZS HS Židlochovice, jejíž
velitel si přebral velení a místo bylo proměřeno termokamerou.

Poté se vyčkalo s rozebíráním místa požáru do příjezdu vyšetřovatele příčin požáru a po provedeném
šetření vyšetřovatele bylo požářiště rozebráno a požár dohašen. Po úklidu všeho vybavení se
jednotka vrátila zpět na základnu.