Podpůrná činnost – Hody Moutnice 2017

V Neděli 27.8. byla naše jednotka požádána o činnost, a to o zajištění řízení dopravy na komunikaci
v obci Moutnice během hodového průvodu stárků. Jednotka k této činnosti vyjela pouze s dopravním
automobilem v počtu 1+1. Vybaveni výstražnými vestami jednotka usměrňovala provoz a po průvodu
se vrátila zpět na základnu.