Kontrola a monitoring nahlášeného pálení stohu slámy

8:50 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+1 (Riedl Zdeněk,Oprchal Petr)

Jednotka provedla kontrolu nahlášeného pálení starého stohu pa-

třícího zemědělskému družstvu AgroMonet na poli mezi Nesvačilkou

a Moutnicemi.Neshledala žádný problém,stoh byl již téměř vyhořen,

všechny zjištěné skutečnosti nahlásila telefonicky veliteli jednotky

a ten ji odvolal zpět na základnu.

10:00 návrat jednotky na základnu,nahlášeno na KOPIS