Doutnající pařez během kondiční jízdy – Moutnice

Další událostí, u které zasahovala JSDH Moutnice byl malý požár pařezu na kraji potoka na kraji naší
obce. Během kondiční jízdy byl zpozorován doutnající pařez a ohořelý kus okolní trávy. Jednotka tuto
skutečnost ohlásila radiostanicí na KOPIS a provedla likvidaci požáru za pomocí D proudu. Po likvidaci
pokračovala v kondiční jízdě strojníků jednotky.
Spotřebované množství vody: 200l.