Dohled na pochod čertů – Židlochovice

Stejně jako v předchozích letech byla i letos naše jednotka požádána o pomoc při zajištění akce
Pochod čertů Židlochovice.
Letos se akce konala v sobotu 25.11.2017. JSDH Moutnice po souhlasu starosty obce vyjela k této
činnosti dopravním automobilem v počtu pěti hasičů.
Po příjezdu na místo jsme pomohli se stavěním koridorů ze zábradlí a následně jsme byli odesláni na
ulici Tyršova, kde jednotka prováděla navádění a usměrňování parkujících vozidel. Po skončení akce
jsme opět pomohli koridor rozebrat a následně jsme se vrátili zpět na naši základnu.
Návrat na základnu: 21:12.