Category: Výjezdy jednotky

Požár trávy – Moutnice

Hned další den vyjela naše jednotka k další události a to opět v naší obci. 23. 8. 2018 v 13:56 byl vyhlášen poplach jednotce z důvodu požáru trávy u místní orlovny. Jednotka byla na místě události za čtyři minuty a bylo zjištěno, že při řezacích pracích, které prováděl pracovník firmy, která prováděla rekonstrukci průtahu naší obce došlo k odlétnutí jisker …

Continue reading

Likvidace bodavého hmyzu – Moutnice

22. srpna roku 2018 si naše jednotka po delší době opět vyzkoušela likvidaci bodavého hmyzu, ke které jsme vyjeli na příkaz KOPIS Jmk v 17:56 do obce Moutnice Na místě bylo zjištěno hnízdo vos v podhledu střechy rodinného domu. Jednotka se pokusila hnízdo najít, což se jí nepodařilo, a proto provedla alespoň likvidaci vos vylétávajících z otvoru podhledu …

Continue reading

Požár trávy – Šitbořice

V pokračujícím horkém a suchém létě jsme byli povoláni k požáru opět 14. 8. 2018 v 13:58. Tentokrát se jednalo o požár trávy za obcí Šitbořice na ploše 20×20 metrů. Jednotka se na místo vydal za šest minut od vyhlášení poplachu a to s oběma vozidly v celkovém počtu 1+4. Po příjezdu na místě zasahovala domácí jednotka a ostatní jednotky …

Continue reading

Požár trávy – Šitbořice

V pokračujícím horkém a suchém létě jsme byli povoláni k požáru opět 14. 8. 2018 v 13:58. Tentokrát se jednalo o požár trávy za obcí Šitbořice na ploše 20×20 metrů. Jednotka se na místo vydal za šest minut od vyhlášení poplachu a to s oběma vozidly v celkovém počtu 1+4. Po příjezdu na místě zasahovala domácí jednotka a ostatní jednotky …

Continue reading

Požár strniště – Těšany

Jedním z větších požáru u kterých jednotka v roce 2018 zasahovala byl požár strniště za obcí Těšany dne 20.7.. Jednotce byl vyhlášen poplach v 15:06 a čtyři minuty od vyhlášení byli obě vozidla na cestě. Na místo jsme se dostavili jako první a nasadili jsme na postupující frontu požáru kropící lištu z naší cisterny. JSDH Těšany se postarala o …

Continue reading

Požár meze – Těšany-Šaratice

Stejný den kdy jsme vyjeli k požáru do obce Borkovany jsme byli vysláni ještě k požáru meze za obcí Těšany směrem na Šaratice. Jednotka byla na místě události 9 minut od vyhlášení poplachu a společně s domácí jednotkou hasila zasaženou mez a část posečeného pole na ploše 10×40 metrů. K hašení byl nasazen D proud. Zanedlouho byl požár zlikvidován …

Continue reading

Požár trávy – Borkovany

SDH Moutnice byla povolána k požáru trávy neznámého rozsahu do obce Borkovany. Na místo jsme se dostavili jako třetí jednotka v pořadí. Požár trávy a rostlinného odpadu na ploše asi 20×30 metrů byl hašen jednotkami z Klobouk a Šitbořic a naše jednotka se tak mohla zanedlouho vrátit zpět na základnu. Ujetá vzdálenost: 16 km

Požár haly – Jalovisko

12. července 2018 v 18:54 byl naší jednotce vyhlášen další poplach. Byli jsme vyslaní k požáru haly v obci Jalovisko systémem elektronické požární signalizace. Na místo jsme dorazili jako první a to v 18:59. Ihned jsme se pustili do průzkumu objektu, po kterém bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Omylem došlo ke zmáčknutí tlačítka EPS jedním z pracovníků …

Continue reading

Požár obilí – Nesvačilka

K dalšímu požáru obilí jsme na příkaz KOPIS JmK vyjeli 7. 7. 2018 v čase 16:35. Jednalo se požár stojícího obilí u obce Nesvačilka na ploše 40-50m2. Byl vyhlášen druhý stupeň poplachu a na místo bylo vysláno sedm jednotek hasičů. Naše jednotka byla na místě události sedm minut od vyhlášení poplachu. Na místě jsme byli jako první …

Continue reading

Požár pole – Moutnice

Prvním prázdninovým zásahem jednotky byl požár pole u naší obce dne 3. 7. 2018 v 12:52. Na příkaz KOPIS jsme vyjeli k požáru posečeného obilného pole na ploše 10×10 metrů s tím, že se požár rychle šíří. Na místo jsme se dostavili 9 minut po vyhlášení poplachu a okamžitě jsme započali bojovat s frontou požáru a to za pomoci …

Continue reading