Category: Výjezdy jednotky

Požár stodoly – Telnice

26.října – 17:23      vyhlášen KOPIS požár stodoly v Telnici v ul. Růžová.                               Stručný popis místa zásahu : jednalo se o hospodářské stavení                               (stodolu), která byla postavena ve dvoře, samostatně stojící,                               takže neohrožovala ostatní obydlené domy. Stodolu neúmysl-                               ně zapálil neopatrný soused, když neodborně manipuloval s                               hořákem při izolování pomocí IPY.                 17:27   …

Continue reading

Nedovolené pálení listí

19. října – 13:40     starosta obce vyzval velitele výjezdové jednotky k vyslání                                   mužstva na požádání pozorných spoluobčanů, kteří nahlásili                                   nedovolené pálení listí …

Continue reading

Požár garáže v Újezdě u Brna

13.července-05:35   vyhlášen KOPIS požár garáže v Újezdě u Brna                    05:40   výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 ( Riedl Z., Dohnálek                               Jiří ml., Dostál Zdeněk + Richard )                               Po příjezdu na místo zásahu se velitel naší jednotky nahlásil u ve-                               litele zásahu. Naše jednotka nezasahovala. V době našeho příje –                               zdu byl již …

Continue reading

Silný déšť – Moutnický sport bar

8.července- 20:11   vyhlášen KOPIS poplach – výjezd kvůli živelné pohromě,                              kdy se přes naši obec přehnal silný přívalový déšť, který zatopil                              prostory nově otevřeného „Sport baru“ v budově místní Orlo –                              vny.                 20:16   výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 ( Kohoutek P., Opr – …

Continue reading

Požár dvou stohů slámy za Moutnicemi

10.června – 19:20   vyhlášen KOPIS požár dvou stohů slámy za Moutnicemi ve                               směru na Brno po tel. ohlášení náhodného svědka.                19:25    výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 ( Formánek R.,Oprchal                               Petr, Gargula ml., Žáček L.)                               Další členové výjezdové jednotky drželi pohotovost v hasičské                               zbrojnici : Riedl Z., …

Continue reading

Technicko-taktické cvičení.Požár školy v Těšanech

2.června   – 08:04    vyhlášen KOPIS požár základní školy v Těšanech v pro-                                 storách tělocvičny.                                ( jednalo se technicko-taktické cvičení pro zjištění doje-                                 zdu a koordinace jednotek hasebního obvodu Židlocho-                                 vicko)                  08:09    výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 (T.Putna, Oprchal                                 Petr, Dostál Zd., Žáček L.) …

Continue reading

Požár trávy v Blučině

1.dubna –    16:40   vyhlášen KOPIS požár trávy na kopci „Výhon“ v Blučině                       16:45   výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 ( Kohoutek P., Žáček L.,                               Husák Petr, Husák Vít ml. )                               Další členové výjezdové jednotky drželi pohotovost v hasičské                               zbrojnici : Riedl Z., Gargula J. st.+ml., …

Continue reading

Živelná pohorma – Židlochovice (povodně)

31.března –13:15   vyhlášen KOPIS výjezd na živelnou pohromu do Židlochovic                              a Vojkovic – „Povodně“                13:22    výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+5 ( Gargula st., Dostál Rich.,                              Dohnálek J.ml., Oprchal Petr, Havránek V., Putna T. )                              Jako seřadiště pro všechny povolané jednotky byla určena plocha                              uvnitř …

Continue reading

Povodně Židlochovice

30.března–04:25   vyhlášen KOPIS výjezd na živelnou pohromu do Židlochovic                             a Vojkovic – „Povodně“               04:31   výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+7 ( Gargula Josef st. + ml.,                            Formánek R., Dohnálek Ct., Žáček L., Matula M., Husák Petr,                            Dostál Richard )                            Jako seřadiště pro všechny povolané jednotky …

Continue reading

Požár rodinného domu – Těšany

28. února – 21:34   vyhlášen KOPIS požár rodinného domu v Těšanech č.p. 306                 21:39   výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 ( Oprchal Petr, Matula                              Mojmír, Dostál Zdeněk, Gargula Josef ml.)       …

Continue reading