Category: Pro občany

Moutnická cyklojízda a neb „Pěšky, nebo na kole, hlavně bezpečně“

Dne 3. dubna 2014 proběhla u nás v Moutnicích za hasičkou pod záštitou Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Besipem a Hasíkem „Moutnická cyklojízda“. Jelikož každý z nás se alespoň někdy pohybuje po silnici budˇ na kole, nebo pěšky, vůbec si neuvědomujeme, že jsme též účastníci silničního provozu a tudíž musíme dodržovat určitá pravidla. Proto jsme uvítali …

Continue reading

Železná Sobota

1Sbor dobrovolných hasičů Moutnice pořádá 12. dubna 2014  „ ŽELEZNOU SOBOTU“ Rádi vás zbavíme starého železného šrotu, poradíme si i s velkými kusy. Větší kusy  můžete avizovat osobně nebo telefonicky: Kohoutek Petr :  607 014 241 Dohnálek Jiří: 728 888 721 Šrot prosíme připravit před dům až v ranních sobotních hodinách, aby nás nepředběhli „nepřizpůsobiví“ občané. (ledničky, mrazničky patří do nebezpečného …

Continue reading

Přestavba půdních prostor

I přes zimu naši členové nezahálí, a ač to není navenek vidět stále pilně pracují. V zimních měsících se totiž kromě pravidelných výcviků jednotky a schůzí výboru konají pravidelné brigády za účelem  úpravy půdy v hasičské zbrojnici. Za konečný termín byl stanoven květen tohoto roku a to z důvodu konající se slavnostní schůze sboru v rámci výročí 125 let …

Continue reading