Category: Akce

Přestavba půdních prostor

I přes zimu naši členové nezahálí, a ač to není navenek vidět stále pilně pracují. V zimních měsících se totiž kromě pravidelných výcviků jednotky a schůzí výboru konají pravidelné brigády za účelem  úpravy půdy v hasičské zbrojnici. Za konečný termín byl stanoven květen tohoto roku a to z důvodu konající se slavnostní schůze sboru v rámci výročí 125 let …

Continue reading