Category: Akce

Preventivně bezpečnostní akce „Světluška“

Dne 30. 10. 2014 v 17.00 hod proběhla preventivně bezpečnostní akce pod názvem „Světluška“ v naší obci. Byla určena pro děti mateřské a základní školy, ale nejen pro ně. Při této večerní akci  mohli všichni přítomní vidět, jak je důležité používat reflexní doplňky jak u chodců tak i cyklistů. Po nasvícení byl viděn zásadní  rozdíl u těch, …

Continue reading

SDH Moutnice a Oblastní charita Hodonín

SDH Moutnice a Oblastní charita Hodonín pořádají MATERIÁLNÍ SBÍRKU V ROCE 2014 a 31. října a 1. listopadu   Vždy od 16.00  do 18.00 hodin   SBÍRKA BUDE PROBÍHAT V BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE   Co můžete darovat? Letní a zimní oblečení – pánské, dámské, dětské – čisté a složené do plastového pytle nebo krabice (stvrzenku z čistírny nevyžadujeme) zvýšený zájem o …

Continue reading

Kurz první pomoci

Kurz první pomoci V pátek navečer 10. 10. 2014 proběhlo v hasičské zbrojnici školení první pomoci pod vedením MUDr. J. Křikavy. Školení bylo určeno nejen pro výjezdovou jednotku naší obce, ale mohli se zúčastnit vedoucí různých sportovních kolektivů, kteří pracují s mládeží a naši občané.  Školení bylo opět poučné, účast početná a těšíme se na další akci s obdobným …

Continue reading

Rozařínské hody 2014

Farnost Moutnice ve spolupráci s moutnickými hasiči a vinaři uspořádala v neděli 7. září 2014 v odpoledních hodinách ve farním centru Rozařínské hody. Následně po slavnostní mši svaté, kterou celebroval duchovní otec monsignore Karel Janoušek, jsme prožili krásné slunečné odpoledne. V milé společnosti našich přátel již těchto tradičních hodů a cimbálové muziky Kníničan  jsme si …

Continue reading

X. ročník memoriálu por. Jaroslava Garguly

Již tradičně každý rok patří poslední červnový víkend v naší obci hasičům, nebylo tomu letos jinak. 28. června 2014 se uskutečnil ve spolupráci s obecním úřadem v Moutnicích X. ročník memoriálu por. Jaroslava Garguly. Byl to mezník v těchto závodech nejen proto, že tento ročník byl jubilejní desátý, ale stal se také součástí oslav 125. …

Continue reading

Dětský den za hasičkou

V neděli 1. Června 2014 se konal již tradičně dětský den. Letošní rok se nesl v tématu „ Putování po zeměkouli“. Děti, které se registrovaly, dostaly cestovní průkaz a na každém soutěžním stanovišti, které představovalo vždy nějakou zemi, splnily daný úkol, který byl typický pro tuto zemi. Po splnění daných úkolů čekala na děti jako …

Continue reading

Oslavy 125. výročí založení SDH Moutnice

Ve dnech 3. – 4. 5. 2014 náš sbor oslavil 125. výročí  založení  sboru.  Po důkladných přípravách nadešel onen slavnostní den – 3. květen, kdy se sešla naše členská základna spolu s vzácnými hosty v místní orlovně v Moutnicích.  V 15.00 zahájil slavnostní schůzi náš starosta sboru Jiří Dohnálek a přivítal všechny vzácné hosty – krajského a okresního starostu …

Continue reading

30. 4. 2014 – Pálení čarodějnic za hasičkou

dubna letošního roku se opět slétly za hasičkou již tradičně naše malé i velké čarodějnice, čarodějky,30 čarodějové a kouzelníci. Opět i letos se naše řady rozšířily o pár nových účastnic našeho sletu, tudíž čarodějnická základna v naší obci se zdárně rozrůstá. Nové uchazečky o čarodějnický post musely složit čarodějnické zkoušky jako: hod čarodějnickým koštětem, chycení bílých …

Continue reading

Moutnická cyklojízda a neb „Pěšky, nebo na kole, hlavně bezpečně“

Dne 3. dubna 2014 proběhla u nás v Moutnicích za hasičkou pod záštitou Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Besipem a Hasíkem „Moutnická cyklojízda“. Jelikož každý z nás se alespoň někdy pohybuje po silnici budˇ na kole, nebo pěšky, vůbec si neuvědomujeme, že jsme též účastníci silničního provozu a tudíž musíme dodržovat určitá pravidla. Proto jsme uvítali …

Continue reading

Železná Sobota

1Sbor dobrovolných hasičů Moutnice pořádá 12. dubna 2014  „ ŽELEZNOU SOBOTU“ Rádi vás zbavíme starého železného šrotu, poradíme si i s velkými kusy. Větší kusy  můžete avizovat osobně nebo telefonicky: Kohoutek Petr :  607 014 241 Dohnálek Jiří: 728 888 721 Šrot prosíme připravit před dům až v ranních sobotních hodinách, aby nás nepředběhli „nepřizpůsobiví“ občané. (ledničky, mrazničky patří do nebezpečného …

Continue reading